آنان که فکر گناه هم نمی کنند!

حاج آقای سیدان:

ایشان می فرمودند:

اگر انسان باطن گناه و ملكوت آن را متوجه بشود فكر گناه هم نمی‌كند.