احتیاطات حاج آقا حسین قمی

مرحوم حاج آقا حسین قمی رحمه الله علیه در سخن گفتن مانند سایر اعمالشان مقید بودند لذا اگر حرفى می زدند غالبا کلمه فرض کن فرض کنید فرض بفرمایید را می گفتند.

روزی اهل علمی خدمت ایشان آمد و گفت من مقروض و محتاج هستم یا به من کمک کنید و یا مرا بکشید و راحت کنید!

فرمودند اما کشتن که بلد نیستم و چیزی هم ندارم که کمک کنم.

تا شیخ از محضر ایشان رفت، بلافاصله او را صدا زدند که برگرد. وقتی برگشت فرمودند من اشتباه کردم کشتن بلدم، ولی نمی‌کشم.

نقض حاج شیخ به احتیاطات حاج آقا حسین قمی

مرحوم حاج آقا حسین قمی رحمه الله علیه در سخن گفتن مانند سایر اعمالشان مقید بودند لذا اگر حرفی می‌زدند غالبا کلمه فرض کن فرض کنید فرض بفرمایید را می‌گفتند تا شائبه کذب پیش نیاید.

مثلا اگر کسی می‌پرسید ساعت چند است ایشان برای احتیاط می‌فرمود فرض کنید ساعت ده است.

من به ایشان نقض کردم گفتم حضرت علی اکبر در روز عاشورا فرمودند قد قتلنی العطش. ایشان سکوت کردند.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی