احتیاط نسبت به وجوهات!

مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی در مصرف سهم مبارك امام علیه السلام نهایت احتیاط را داشت. 

ایشان با این كه خود صاحب نظر بود و علاوه بر آن از بسیاری مراجع اجازه مطلق داشت ـ و به تعبیر خودش كه می‌فرمود مرا مقید به ثلث نكرده‌اندـ با این همه مستقیما در وجوهات دخالت نمی‌كرد.  

بسیار می‌شد كه درعین نیاز شدید و حتی با اصرار صاحب وجه، آن را نمی‌پذیرفت.

گاهی می‌فرمود:

از بعضی از مصارف سهم امام علیه السلام پشتم می‌لرزد.

و نیز می فرمود:

بعضی از ما باسهم امام پُز می‌دهیم (و به مردم فخر می‌فروشیم).

همچنین  می فرمود:

بسیار فكر كردم و دیدم تصرف و دخالت در سهم امام علیه السلام برای من محذورات زیادی دارد به همین دلیل تصمیم گرفتم در آن دخالت نكنم.