اگر به زیارت می‌رفتم به درس نمی‌رسیدم

یکی از علمای نجف اشرف می‌فرمود:

یک وقتی از نجف به قصد زیارت سایر عتبات حرکت کردم، به کربلا رسیدم، زیارت کردم، بعد به زیارت سایر عتبات رفتم.

در موقع بازگشت وقتی به کربلا رسیدم،

دیدم وقت دیر شده و اگر به زیارت امام حسین علیه السلام بروم به درسی که در نجف داشتم نمی‌رسم.

برای رسیدن به درس به زیارت نرفتم و یکسره به نجف بازگشتم.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی