بس که آب گرم خوردم مُردم!

حاج باقر آقا:

سید محمد شبر از علماء خانقین از شاگردان حاج آقا بود،

وی شوخ طبع بود، حاج آقا از مصاحبت با او لذت می‌برد.

یک وقتی ایشان برای دیدار با آقاجان به قوچان آمده بود،

یک روز سید محمد ده شاهی به من داد که یخ بخرم، گفت:

از بس که در منزل حاج آقاآب گرم خوردم مُردم.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی