بعد از چاپ الغدیر علامه امینی شناخته شد

مرحوم حاج شیخ :

درس مرحوم نائینی (یا آقا ضیاء تردید از ناقل است) که می‌رفتیم، مرحوم علامه امینی وقتی به درس حاضر می‌شدند که درس شروع می‌شد، درس هم که تمام می‌شد بلافاصله می‌رفت.

بعضی خیال می‌کردند که برای ایشان درس چندان اهمیتی ندارد.

بعد که جلد اول الغدیر چاپ شد، فهمیدیم ایشان مشغول کارهای مهمی بوده است.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی