تجسم دنیا به صورت زن!

آشیخ مهدی ابراهیمی نژاد:

خواب دیدم که در حال تشرف به حرم امام رضا علیه السلام هستم.

در مسیر تشرف زن بسیار زیبایی را دیدم به سختی سر به زیر انداختم که او را نبینم.

بار دیگر این زن در مسیر من قرار گرفت و باز هم به سختی خودم را کنترل کردم آن چنان که از زحمت آن خسته شدم و به راهم ادامه دادم.

این خواب را برای حاج آقا بزرگ نقل کردم.

ایشان هم این خواب خودشان را نقل فرمود:

دنیا را به شکل زن بسیار زیبایی دیدم که برای وسوسه من به اشکال مختلف عشوه‌گری می‌کرد.

هر چه تلاش کرد تأثیری در من بگذارد به او اعتنایی نکردم و در پاسخ به او گفتم:

از من گذشته است و اصلا خبری نیست.

حاج آقا بزرگ این خواب را با خنده نقل می‌کرد.

زن در این گونه رؤیاها سمبل دنیاست و بی‌اعتنایی به آن نشانه کمال است.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی