جذبه معنوی

حاج آقای سیدان :

جذبه معنوی ایشان به گونه‌ای بود که انسان  از نبودن در محضر ایشان بی‌طاقت می‌شد.

گاهی با آقای آقای موسوی نژاد راه می‌افتادیم از مشهد به قوچان، فقط برای دیدن ایشان و هیچ کاری دیگری نداشتیم.

خلاصه اگر کسى یک مقدارى لذت معنوى ایشان را درک می‌کرد مشکل بود که در محضر ایشان نباشد .

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی