جذبه معنوی

حاج آقای سیدان :

جذبه معنوی ایشان به گونه‌ای بود که انسان  از نبودن در محضر ایشان بی‌طاقت می‌شد.

گاهی با آقای آقای موسوی نژاد راه می‌افتادیم از مشهد به قوچان، فقط برای دیدن ایشان و هیچ کاری دیگری نداشتیم.

خلاصه اگر كسى يك مقدارى لذت معنوى ايشان را درك می‌كرد مشكل بود كه در محضر ايشان نباشد .

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی