جریان کشته شدن مره بن قیس با دو انگشت علی (علیه السلام)

مره بن قیس که مردی کافر و دارای اموال و خدمتکارهای متعدد و تمکن فراوان بود، روزی از اجداد و بزرگان خود سخن گفت،

در آن جمع شخصی به او گفت: علی بن ابی طالب از اجداد تو هزاران نفر را کشته است.

پرسید: قبر او کجاست؟ گفتند: در نجف.
آن خبیث با دو هزار نفر سوار و هزاران نفر پیاده نظام، به طرف نجف حرکت کرد،

وقتی مردم نجف متوجه حمله ایشان شدند، داخل شهر موضع گرفتند و شش روز با آنان جنگ کردند،

تا اینکه سرانجام نقطه ای از حصار شهر را سپاه مره تخریب کرده وارد شهر شدند،

و آن خبیث وارد حرم مطهر امیرالمؤمنین (علیه السلام) شد و با جسارت زیاد گفت:

یا علی، آیا تو پدران و اجداد مرا کشته ای؟ سپس تصمیم گرفت قبر مطهر را بشکافد!

که ناگاه دو انگشت که گویا شبیه ذوالفقار بود از قبر نمایان شد و بر کمر آن خبیث زد به گونه ای که دو نیم شد و هر دو قسمت نیز بلافاصله تبدیل به سنگ سیاه گردید!
مردم آن سنگ ها را پشت دروازه شهر انداختند و هر که به زیارت نجف می آمد با لگد به آن می زد،

جالب آن که هیچ حیوانی از کنار آن نمی گذشت مگر آنکه بر آن ادرار می کرد،

تا آنکه سرانجام برخی از نادانان، سنگ ها را به خاطر اندک از مال دنیا به مسجد کوفه آوردند تا مردم ببینند و به او کمک کنند و به مرور ایام از میان رفت.
و صاحب کتاب حبل المتین شمس الدین محمد رضوی که در زمان شاه طهماسب می زیسته بعد از نقل این جریان گوید:

شیخ یونس که از صالحان نجف بود می گفت: که برخی از اعضاء آن ملعون را در آن سنگ دیده است

مرحوم ثقه السلام حاجی نوری (قدس سره) گوید: جریان مره بن قیس از چنان شهرتی نزد شیعه برخوردار است که بر هیچ کس پوشیده نیست بلکه کمتر معجزه ای است که به این شهرت رسیده باشد.
حکیم سنایی غزنوی نیز در حدیقه خویش از آن یاد کرده و آن را از مناقب مسلم حضرت شمرده است و در ضمن اشعاری گوید:

خواب آرام مره و عنتر   ***   کرده در مغز عقل زیر و زبر

و حکیم فردوسی نیز گوید:

شهی که زد به دو انگشت مره را به دو نیم   ***   برای قتل عدو ساخت ذوالفقار انگشت

و دیگری نیز گفته است:

آنست امام کز دو انگشت   ***   چون مره قیس کافری کشت (۱)

**************************************
۱) دارالسلام نوری: ج ۲، ص ۵۸.

جای انگشت امام

داخل ضریح، صندوق بزرگ چوبی است. روی صندوق، مقابل صورت حضرت، مساحتی به اندازی تقریبی چهل سانتیمتر را به صورت محراب تزئین کرده اند.

در آن قسمت سوراخی است که می گویند: انگشت مبارک حضرت از آنجا بیرون آمد و یکی از کافران را به دو نیم کرد. داستان آن در میان شیعیان بسیار مشهور است.