حی و میت امام علیه السلام فرق ندارد

انوار مقدسه معصومین علیهم السلام، حامل انوار مقدسه علم و قدرت و حیات هستند،

اینها را روحشان حامل است، این حیات و قدرت و علم، مال روح است.

حالا بدن باز چطورى است آن باشد، (برای وقت دیگر)

آن وقت این کمالات مال روح مقدس است.

حالا روح مقدس اینها مى‌خواهد در این عالم باشد، یا لباس دیگر بپوشد منتقل به عالم دیگر بشود.

همان روح هست، همان قدرت، همان علم، همان حیات الآن هم هست، فرقى نمى‌کند ،لباس عوض شده.

پس حى و میت فرق ندارد،

آن وقت همین نکته در نظر باشد این مقام ولایت، علم، قدرت، حیات- این سه تا حالا، فعلا آنهاى دیگر باشد- این سه نور مقدس،

-علم و عقل چندان فرقى با هم ندارند، مثل هم است، یکى است- تحمیل شده؛

یعنى مرحمت شده به ارواح مقدسه اینها، قبل از آن که آسمانى خلق بشود، زمینى خلق بشود، جنتى، نارى، آدمى‌، حوا، قبل از همه‌ى اینها،

{فرمودند:} ما آنجا دهرها تسبیح مى‌کردیم خدا را، هنوز موجود دیگرى نبود، بله، بله!

این مقام مال ارواح مقدسه است،

آن وقت ارواح مقدسه اینها مى‌خواهند به لباس بشرى، در قالب بشرى در این دنیا بین مردم باشند، راه بروند و بخورند و بیاشامند و حرف بزنند،

مى‌خواهد این قالب تهى بشود منتقل به عالم دیگر بشوند،

این روح مقدس باقى است، همان علم، همان قدرت، همان کمال، همان حیات الآن هم هست.

چیزى که هست خداوند تبارک و تعالى روى یک مصالحى -همان طورى که آقا سید الشهداء تا آقا حضرت مجتبى زنده بود، تابع بود-

این ارواح مقدسه‌اى که از این عالم منتقل بشوند به عالم دیگر باید یک حجت حیى در روى زمین باشد، باید دستور از طرف آنها نباشد، باید امر واگذار بشود به این کسى که زنده است،

نه این که او نمى‌داند، نه این که او قدرت ندارد، فعلا اختیاردارِ عالم آفرینش این آقا باید باشد،

این حِکَم و مصالحى دارد که باید علیحده بحث کرد، این چرا این طورى است؟ مقام الآن مقتضى آن نیست،

دلائلى دارد، وجوهى دارد که باید این طور باشد. اما نه این که آن که حالا از دنیا رفت، نه! علمش هست، قدرتش هست، کمالاتش هست.

نهایت این است که اگر یک وقتى هم بنا باشد -‌غالب اوقات هم همین طور است- اگر کارى باشد خود همان ها هم ارجاع مى‌دهند به حضرت بقیه الله، او باید انجام بدهد.

گاهى هم خودشان مى‌کنند، بله، بله!

اینها اولیاى نعم همه‌ى کائناتند.

آن وقت اینها -ارواح العالمین لهم الفداه-  حیاتشان و مماتشان فرقى ندارد.

از بیانات عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی