خاصیت تربت سید الشهداء علیه السلام

 

سیّد جلیل مرحوم سید نعمت اللّه جزایری در تحصیل علم زحمت بسیاری کشیده و سختی و رنج بسیار برده بود.

در اوایل تحصیل چون قادر بر تهیّه چراغ نبوده در روشنی ماه مطالعه می نموده تا اینکه از کثرت مطالعه در ماهتاب و بسیار نوشتن و مطالعه کردن ، چشمانش ضعف پیدا کرده بود.

پس به جهت روشنی چشم خود تربت مقدّسه حضرت سیدالشهدا و تربتهای مراقد شریفه ائمه عراق علیهم السلام را بر چشم می کشید که به برکت آن تربت ها چشمش نورانی می گردید.

مبادا اهالی عصر ما به واسطه معاشرت با کفار و افراد بی ایمان این مطلب را استعجاب نمایند .

همانا کمال الدین دمیری در حیوه الحیوان نقل کرده که افعی هرگاه هزار سال عمر کرد چشمانش کور می شود،

حق تعالی او را ملهم فرموده که برای رفع کوری ، چشم خود را به رازیانج تر بمالد،

به ناچار با چشم کور از بیابان عبور می کند تا برسد به بساتین و جاهایی که رازیانج در آن جا باشد اگر چه مسافتی طولانی در بین باشد، پس خود را به آن گیاه می رساند و چشم خود را بر آن می مالد تا روشنی چشم او برگردد.

و این مطلب را زمخشری و دیگران نقل کرده اند،

پس هر گاه حق تعالی در یک گیاه تری این خاصیّت را قرار داده باشد که مارِ کور پی آن برود و بهره خود را از آن بگیرد

چه عجب و استبعادی دارد که در تربت پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله که در راه او، خودش و عترتش کشته شده اند شفا از جمیع امراض و فواید و برکاتی قرار داده باشد تا شیعیان و محبّان از آن بهره ها ببرند.

و این احقر هرگاه به  سبب چیز زیاد نوشتن چشمم ضعف پیدا می کند تبرک می جویم به تربتهای مراقد ائمه علیهم السلام و گاه گاهی به مس به کتابت احادیث و اخبار

و به حمد لله چشمم در نهایت روشنی است.

امیدوارم ان شاء الله که در دنیا و آخرت چشمم به برکات ایشان روشن باشد.

فوائد الرضویه – مرحوم محدث قمی – ص ۶۹۵