راننده‌ای یا صاحب ماشین؟

حاج باقر آقا:

با ماشین از قوچان به مشهد می‌آمدیم.

ایشان دو صندلی کرایه می‌کرد، یکی برای خودشان و یکی هم برای من و اخوی.

ما هم دو تا بچه عرب شلوغ بودیم، می‌رفتیم روی صندلی‌های خالی ماشین می‌نشستیم. ایشان نهی می‌کرد.

راننده می‌گفت اشکالی ندارد و اجازه می‌داد.

حاج آقا می‌پرسیدند شما راننده ای یا صاحب ماشین؟

اگر راننده صاحب ماشین هم بود، حاج آقا اجازه می‌داد روی صندلی‌های دیگر بنشینیم و الا نه.