راننده‌ای یا صاحب ماشین؟

حاج باقر آقا:

با ماشین از قوچان به مشهد می‌آمدیم. مرحوم حاج آقا دو صندلی کرایه می‌کرد، یکی برای خودشان و یکی هم برای من و اخوی.

ما هم دو تا بچه عرب شلوغ بودیم، می‌رفتیم روی صندلی‌های خالی ماشین می‌نشستیم.

ایشان نهی می‌کرد.

راننده می‌گفت اشکالی ندارد و اجازه می‌داد.

حاج آقا می‌پرسید راننده هستی یا صاحب ماشینی؟

اگر راننده صاحب ماشین هم بود، حاج آقا اجازه می‌داد روی صندلی‌های دیگر بنشینیم و الا نه.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی