راننده با معرفت

راننده با معرفت

حدود سال ۱۳۸۷ ش روبروی ضریح مطهر حضرت معصومه نشسته بودم، در کنار من جوانی بود رو به من کرد و گفت:

شغل من رانندگی است و ساکن کرج هستم، من هیچگاه برای حوائج خودم دعا نمی کنم،

بلکه همیشه و هر روز برای آقا امام عصر سلام الله علیه دعا میکنم مثل اللهم کل لولیک… و الهی عظم البلاء…

وقتی من برای آن حضرت دعا می کنم او هم (که منظور دار است) برای من دعا می کند.

و به این ترتیب حوائج من به بهترین وجه برآورده می شود.

(چون او مستجاب الدعوه است چه مستجاب الدعوه ای! دعایش رد خور ندارد )

با خود گفتم یک جوان عوام این همه فهم و معرفت!؟ که این هم عنایت و نظر خود اوست به دوستانش!

تا یار که را خواهد و میلش به باشد!