علم الهی

علم الهی

آن علمی که نور یقع فى قلب من یرید الله أن یهدیه، آن نورى است که به قلب مؤمن خدا عنایت مى‌فرماید، افاضه مى‌فرماید، که به واسطه‌ى آن نور انسان کاملا وظایفش برایش روشن مى‌شود، مطالب را مى‌فهمد، برایش کاملا روشن مى‌شود،

به طورى که راه را از چاه کاملا تمیز مى‌دهد و تشخیص مى‌دهد و به چاه نمى‌افتد ، صحبت در این است.

مثلا اگر خداوند تبارک و تعالى به کسى عنایت بفرماید و از آن نور مقدس علم یک مقدارى عنایت کند آن وقت یک مقدار تأمل و توجه به همین عالم دنیا کند مى‌بیند که این عالم از بین رفتنى است، تمام نعمتهاى این عالم هر چه که باشد، تمام مقامات، شئونات، ثروتها، مالها، و… در معرض فنا و زوال است، این را کاملا ادراک مى‌کند.

وقتى که ادراک کرد مى‌فهمد که دل نباید ببندد، به چیزى که از آدم گرفته مى‌شود دیگر میخ محبت او را نباید به قلب بکوبد

از بیانات عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی