هذه جنهم التی كنتم بها توعدون!

هنگامی كه قبر ابوحنیفه را تعمیر می‌كردند دور سالن آن را كاشی مرغوبی از اصفهان آورده كه در آنها سوره یس نوشته شده بود.

استاد بنای اصفهانی طوری نصب آن را قرار داده بود كه بالای ورودی قبر این آیه خوانده می‌شد:

هذه جنهم التی كنتم بها توعدون!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی