همه‌اش حلیم به ناف ما بستید!

حاج شیخ: 

یک نفر دهه محرم در قوچان مهمان ما شد، در ماه محرم از مساجد و تکایا حلیم به منزل ما می‌فرستادند،

خود من همان حلیم را می‌خوردم و پذیرایی از مهمان هم با همان حلیم بود.

روزی مهمان گفت در این مدت که مهمان شما بودیم، همه‌اش حلیم به ناف ما بستید.

گفتم اگر خود ما چیز دیگر خوردیم اشکال شما وارد است.!

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی