پاسخ حاج آقا رضا همدانی به آخوند خراسانی!

روزی مرحوم آخوند خراسانی (صاحب كفایة الاصول) به مرحوم حاج آقا رضا همدانی (كه چند كتاب در فقه دارد) می گوید:

من از شما تعجب می كنم كه چگونه آن مطالب مشكل را با عباراتی ساده و روان نوشته‌اید.

مرحوم حاج آقا رضا در جواب می گوید: من از شما تعجب می كنم كه چگونه مطالب ساده و آسان را با عبارات مشكل و پیچیده نوشته اید. 

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی