کردیم نشد!

مرحوم حاج شیخ:

یک وقتی حاج شیخ هاشم  قزوینی مریض شده بود من برای عیادت آن مرحوم به بیمارستان رفتم.

به ایشان گفتم چون طلاب به شما حسن ظن دارند، نذر کنید انشاءالله وقتی خوب شدید درس اخلاقی برای آنها شروع کنید.

بعد از مقداری تأمل فرمود:

کردیم و نشد!

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی