کلمات قصار مرحوم حاج شیخ محمدعلی واعظ خراسانی- بخش ۳

این جمله را در منبرهایش زیاد تکرار می کرد:

اللهم نبهنا عن نومه الغافلین(خدایا ما را از خواب انسانهای غافل بیدار فرما!)

این جمله را بارها خطاب به علما می گفت:

عصمکم الله من الزلل(خدا شما را از لغزشها حفظ کند!)

این کلمات را بارها از امیرالمومنین متذکر می شد:

أَیْنَ أَخْیَارُکُمْ وَ صُلَحَاؤُکُمْ وَ أَیْنَ أَحْرَارُکُمْ وَ سُمَحَاؤُکُمْ وَ أَیْنَ الْمُتَوَرِّعُونَ‏ فِی مَکَاسِبِهِمْ وَ الْمُتَنَزِّهُونَ فِی مَذَاهِبِهِم‏

(خطبه ۱۲۹ نهج البلاغه)

کجایند نیکان شما و شایستگان شما و آزاد مردان شما و سخاوتمندان شما؟ و کجایند کسانى که پرهیزکار بودند در کسبهاى خودشان، و دو روى مى‏جستند از شبه باطله در مذهبهاى خودشان؟

ما اگر به اسلام نفع نمی رسانیم لا اقل ضرر نرسانیم.

چه وقت ما آدم می شویم؟!

از این دنیا چه توقع داری که با آل محمد (ص) چه کرد؟!

این آدم است که این همه معصیت و نافرمانی می کند، حیوانات در روز قیامت خدا را شکر می کنند که آنها را آدم خلق نکرد!

قبسات من تاریخ حیاه خطیب العلماء الشیخ محمد علی الخراسانی قدس سره- ص ۳۷