عصای پیری!

آقای موسی الرضا جهانی (از اهالی روستای خیرآباد):

حاج آقا (حدودسال 43 ش)كه از مكه برگشته بودند خدمت ایشان رفتیم.

احوال ما ها را پرسیدند و از ماخواستند كه بچه‌ها‌یی راکه در آنجا حضور داشتند معرفی كنیم كه این كیست؟ فرزند كیست؟

به ما كه رسید پرسید: والده ات چطور است؟

گفتم: خوب است ولی احتیاج به عصا دارد.

فرمود: چشمت به عصا افتاده عموجان!

وقتی بیرون آمدیم آن عصا را به ما داد !

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله