ما راه را بلد نیستیم آقا!

اگر كسى پى كمال مى‌رود، اگر كسى مى‌خواهد چیزى خدا به او بدهد، اگر میل دارد چیزى خدا به او عنایت كند باید عبودیت داشته باشد كه كنهها الربوبیه به معناى صحیح آن!

بهترین عبادت هم همین نماز است. نماز یك عملى است اولش تكبیر، آخرش تسلیم، و لكن ریزه كاریهایى كه براى این معین شده كه آنها شرایطش است، اگر با همه‌ى آنها كسى بخواند، این هم معراج روحانى است كه براى امت خاتم الآنبیاء به كرامت پیغمبر اكرم عطا شده به این امت، معراج مؤمن است.

ما راه را بلد نیستیم آقا! رفتیم یك عمر مثلا اینجا بزن آنجا بزن، درس بخوان ملا بشو!

راه این است، لكن كى موفق باشد كى نباشد! چطور باشد، و…

تو باید بیایى بشوى مثل حدیده‌ى محماة كه تو هم بتوانى اگر بگوئى كن فیكون. خدا خودش یاد مى‌دهد، این شرك هم نیست، چیزى هم نیست. راه این است عنایت مى‌فرمائید؟ دیگر این برهان كذا و كذا نمى‌خواهد.

آنهاى دیگر همه‌اش زیادى است، برهان صدیقین و برهان اسد و اخصر، آنها بدرد نمى‌خورد، هیچ وقت نفرموده‌اند شما برهان اسد و اخصر اقامه كنید براى اثبات صانع، كجا دارد این را؟!

هیچ وقت نفرموده‌اند خدا علت است و مخلوقات معلول آن، و معلول هم از شكم علت باید بیرون بیاید! سنخیت مى‌خواهد. این معلول در ذات آن علت مستجنّ است حالا مى‌آید بیرون!

كجا دارد این حرفها را كه آدم برود این در و آن در؟! در خانه این و آن؟! عبودیت مى‌خواهند از آدم.

ببین این نماز ستون دین است براى چیست؟ بله؟ تنهی عن الفحشاء و المنكر، نماز با این ریزه‌كاریهایش اگر انجام بگیرد این تنهی عن الفحشاء و المنكر، یعنى چه؟ كو؟! این اگر با آن ریزه‌كاریهایش انجام بگیرد معراج است و نردبان قرب است، این نماز منجنیق است، مى‌برد بالا.

اینها همه معناى صحیح دارد، لقاء، وصال، وصل، اینها تمام در روایات هست. لقاء در صریح قرآن هست.

اما این لقاء نه به معنى فناست كه از آنجا در آمده‌ایم باز به آنجا برمى‌گردیم، این نیست معنایش! ما در آنجا بوده‌ایم و باز آمده‌ایم تنزل كرده، آمد‌ه‌ایم، آمده‌ایم اینجا، باز صعود كرده مى‌رویم بالا، باز به همانجا متصل مى‌شویم، باز عین آنجا مى‌شویم! این حرفها دیگر چیست؟! قطره‌ایم دریا مى‌شویم! این صحبتها چیست؟! سنخیت كجا بوده بین خالق و مخلوق كه تو مى‌گوئى من این طورم؟! سنخیت یعنى چه؟!

مطلب آقا جان این است، من خیال مى‌كنم كه مطلب غیر از این نیست.

شاهد هم مى‌خواهید شاهدش صریح قرآن و آیات ما خلقت الجن و الآنس الا لیعبدون، عبدی أطعنى حتى أجعلك مثلی، اینها هم هست دیگر، جوهرة كنهها الربوبیة.

حالا اگر مدرك صحیحى هم براى اینها آدم پیدا نكند مطلب همین است، همین طور هم هست. حالا بر فرض بعضى از اینها هم مدرك دارد یا ندارد، مطلب غیر از این نیست آقا!

از مجموعه بیانات عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله