کتب ضاله!

مرحوم حاج شیخ دو تا کتاب ضاله به من فروختند یکی تفسیر بیان السعاده (از تفاسیر صوفیه) بود و یکی جوامع الکلم ( نوشته شیخ احمد احسایی) و پولش را هم گرفتند،

فرموده بودند که اگر به باقر آقا بدهم شاید به غیر اهل بفروشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله