درد بی درمان!

و داء النُّوكِ لیسَ له دَواء و ان کان المسیح لها طبیب

یعنی: بیماری حماقت هیچ راه درمانی ندارد گرچه طبیب آن حضرت مسیح باشد.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله