فلسفه حرمت شطرنج!

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

حضور بندگان حضرت آيةاللَّه العظمى آقاى ميلانى – مدّ ظلّه العالى –

 آيا شطرنج بازى به منظور سرگرمى و تقويت هوش بدون برد و باخت جايز است يا خير؟

باسمه تعالى شأنه

 خوب است سرگرمى و تقويت هوش را به چيزهاى مباح فراهم آورد، زيرا به طور كلّى بازى شطرنج حرام است و مفاسدى هم براى آن در قرآن مجيد ودر روايات بيان شده [است]؛

از جمله آنها اين كه در آن موقع تمام فكر و همه دل متوجّه بازى است و چنين كارى لهو و به كلّى غفلت از ياد خداوندى است و در اثر غالب و مغلوب شدن نتيجه هاى سوء اخلاقى بين طرفين به وجود مى آيد كه شيطان و نفس امّاره در آن دخالت دارد؛ خداوند متعال، عنايت به نگهدارى فرمايد.

منبع: دیدگاههای علمی آیت الله سید محمد هادی  میلانی قدس سره- ص 208

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله