مقتل خوانی طلبه‌ها

بعضی از طلبه‌های نجف کتاب مقتل داشتند و برای خودشان روضه می‌خواندند. 

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی