همه‌اش هلیم به ناف ما بستید!

حاج آقابزرگ:

شخصی دهه محرم در قوچان مهمان ما شد.

در ماه محرم از مساجد و تکایا هلیم به منزل ما می‌فرستادند، خود من همان هلیم را می‌خوردم و پذیرایی از مهمان هم با همان هلیم بود.

روزی مهمان گفت در این مدت که مهمان شما بودیم، همه‌اش هلیم به ناف ما بستید.

گفتم اگر خود ما چیز دیگر خوردیم اشکال شما وارد است.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی