اجرای عقد ازدواج به زبان ترکی!

🔹از مرحوم حاج آقای والد شنیدم: آقای حجت نقل می کرد در تبریز قرار شد من و آقای انگجی عقدی بخوانیم.

آقای انگجی از نظر سن و طبقه بر آقای حجت مقدم بود. طرف ایجاب آقای انگجی و طرف قبول آقای حجت بود.

آقای حجت می گفت: عقد را به زبان عربی خواندیم، سپس آقای انگجی عقد را به زبان فارسی خواند.

وقتی نوبت من رسید سکوت کردم آقای انگجی گفت: چرا سکوت کردی؟

گفتم اگر شرط صحت عقد آن است که مطابق ائمه طاهرین (ع) اجرا شود، آنها به زبان عربی عقد خواندند و ما نیز به عربی خواندیم .

و اگر شرط صحت عقد، مطابقت با زبان محیط جاری شدن عقد و زبانی است که معمولا امورشان را با آن انجام می دهند، اینجا تبریز و آذربایجان است و زبان رایج ترکی است، چه احتیاطی در اجرای عقد به زبان فارسی است؟!

📚 جرعه ای از دریا، ج 3 ص426

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله