شوخی آیة الله شاهرودی!

آیة الله سید محمود شاهرودی (استاد مرحوم حاج شیخ) بسیار شوخ بود.

روزهای پنجشنبه با عده ای از طلبه ها در معیت ایشان برای شنا و تفریح به شط کوفه می‌رفتیم.

ایشان مخفیانه به دیگران اشاره می‌کرد که طلبه‌ها را بی خبر به داخل شط هل بدهند.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله