چه کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم؟

از یکی از بزرگان پرسیدند: چه کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم؟

فرمود: اگر می خواهی در نماز حضور قلب داشته باشی کم حرف بزن!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله