نتیجه درس نخواندن!

نقل شد شخصی که درس درستی  نخوانده بود در مجلسی از او می پرسند ریش‌تراشی شرعا چطور است؟

او به خاطر این که چند جوان ریش‌تراش در مجلس حضور داشتند در پاسخ   گفته بود:

برای جوان اشکالی ندارد، برای پیرمردان حرام است

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله