همین نانها خوب است!

ّآقای رحیمی:

حاج آقابزرگ در اطراف مشهد بود.

روزی صبحانه خدمت ایشان رفتیم، وقتی سفره را باز كردیم، مقداری نان مانده یا خشك در سفره بود،

اجازه خواستم كه بروم و نان تازه تهیه كنم، اجازه و نداد و فرمود: همین نانها خوب است.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله