پیامبران نیامده اند که افكار بشر را تقویت كنند!

 تنها راه کمال، خدا پرستی است، غیر از این راه دیگرى نیست، این در و آن در بى خود نزند آدم!

ببین آقا جان! خداوند انبیا را فرستاده -مخصوصا خاتم انبیا صلى الله علیه و آله و ائمه هدى را- اینها را فرستاده است، نفرستاده كه آن افكار بشر را تقویت كنند و به مردم تزریق كنند، براى این نیست، آنها آمده‌اند براى این كه جلوى فكر بشر را بگیرند. تو بشر بخار كرده كله‌ات! فكر مى‌كنى یك چیزهایى به هم مى‌بافى!

كه اكثر بافته‌ها را هم به طور اصول مسلم گرفته‌اند و محل نظر هم هست، همانها خودش محل حرف است! از اصول مسلمه از هم قدیم گرفته‌اند و همینطور دنبالش گرفته‌اند مى‌آیند و مى‌آیند، یك خورده شاخ و برگ هم بیشتر به آن مى‌دهند، و آن امّهات حرفهایشان محل نظر است، محل حرف است، مسلم گرفته‌اند!

غیر از این راه دیگرى نیست، انسان البته بعضى چیزها را هم گاهى یاد بگیرد خوب است چیزهایى كه مربوط به عقاید است.

لكن اول این را درست كند كه باید چطور خدا پرستى كند، معناى عبادت چیست، براى همین هم آمده، براى همین كار آمده‌اند اینجا، اول باید این را آدم درست كند بعد برود دنبال چیزهاى دیگر بگردد، خودشان فرموده‌اند.

این نماز! نماز از همه چیز مهمتر است توى عبادات، همین است دیگر بالا تر از این نداریم، البته چیزهاى دیگر هم هست مثل زكات و خمس، و لكن اصل كار این است، ستون دین است، اگر این پایین آمد آنهاى دیگر هم بدرد نمى‌خورد!

از مجموعه بیانات عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Clicky آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله  
پیمایش به بالا