یك است و دو ندارد!

در بیت یكی از علما رسم بر این بود كه هركس آن جا می ‌رفت بیش از یك چایی به او نمی دادند.

(گویا) یكی از منبریها در همان بیت به شوخی می  گوید:

ما تا به حال شنیده بودیم آنچه در عالم یك است و دو ندارد فقط خدااست، اما حالا فهمیدیم كه چای منزل آقا نیز یك است و دو ندارد!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله