اتقوا فراسه المؤمن فا نه ینظر بنور الله!

از فراست مؤمن بپرهیزید، ـ‌حواستان جمع باشد -مؤمنِ کامل پیغمبر و امام و آنها که معلوم است –

مى‌گوید: چرا تو در بیوتى که… جنب وارد مى‌شوى؟! امام است، مى‌داند دیگر، اعتراض مى‌کند. آن امام که معلوم است.

اتقوا فراسه المؤمن فإنه ینظر بنور الله، آن استفاده خاصى دارد، کسى حرفى بزند متوجّه مى‌شود که پایه علمى او چقدر است، روحیه‌ى این چطور است، دنیاپرست است یا خداپرست؟

اتقوا فراسه المؤمن، نهایت وظیفه ندارد حرف بزند، هر که را توى بازار دید یک کارى مى‌کند فورى نمى‌شود جلویش بگویى که عمو چرا تو این طورى هستى! نهى از منکر راه دارد.

عنایت بفرمایید، اتقوافراسه المؤمن فانه ینظر بنور الله این معنایش چیست؟

نور خدا همان علم است که حاملش خاتم انبیاء و ائمه هستند، حتى انبیاى سلف، تمام انبیاء از آن نور استفاده مى‌کنند، لذا مراتب مختلف است.

آآصف بن برخیا عِلمٌ مِنَ الکتاب داشت، یک بال پشه، ببین چه کارکرد؟!

که حضرت سلیمان افتخار مى‌کند که هذا من فضل ربى، این وزیر من است این طورى است، آن عفریت هم که مسخّر دست من است این طورى است، این چه فضلى است پروردگار به من عطا کرده که نوکرهاى من این طورند، دیگر خودش معلوم است!

اتقوا فراسه المؤمن فإنه ینظر بنور الله؛ یعنى هر کسى که خدا به او عنایت کرد این در باطن توجهش به آن نور ولایت زیاد است.

اتقوا فراسته، حواست را جمع کن! حرف زدنت را ملتفت باش! حرکاتت را ملتفت باش! مواظب باش کجا مى‌روى، کجا نمى‌روى؟ حواست جمع باشد.

از بیانات عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی