اتقوا فراسة المؤمن فا نه ینظر بنور الله!

از فراست مؤمن بپرهیزید، ـ‌حواستان جمع باشد -مؤمنِ كامل پیغمبر و امام و آنها كه معلوم است –

مى‌گوید: چرا تو در بیوتى كه… جنب وارد مى‌شوى؟! امام است، مى‌داند دیگر، اعتراض مى‌كند. آن امام كه معلوم است.

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور الله، آن استفاده خاصى دارد، كسى حرفى بزند متوجّه مى‌شود كه پایه علمى او چقدر است، روحیه‌ى این چطور است، دنیاپرست است یا خداپرست؟

اتقوا فراسة المؤمن، نهایت وظیفه ندارد حرف بزند، هر كه را توى بازار دید یك كارى مى‌كند فورى نمى‌شود جلویش بگویى كه عمو چرا تو این طورى هستى! نهى از منكر راه دارد.

عنایت بفرمایید، اتقوافراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله این معنایش چیست؟

نور خدا همان علم است كه حاملش خاتم انبیاء و ائمه هستند، حتى انبیاى سلف، تمام انبیاء از آن نور استفاده مى‌كنند، لذا مراتب مختلف است.

آآصف بن برخیا عِلمٌ مِنَ الكتاب داشت، یك بال پشه، ببین چه كاركرد؟!

كه حضرت سلیمان افتخار مى‌كند كه هذا من فضل ربى، این وزیر من است این طورى است، آن عفریت هم كه مسخّر دست من است این طورى است، این چه فضلى است پروردگار به من عطا كرده كه نوكرهاى من این طورند، دیگر خودش معلوم است!

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور الله؛ یعنى هر كسى كه خدا به او عنایت كرد این در باطن توجهش به آن نور ولایت زیاد است.

اتقوا فراسته، حواست را جمع كن! حرف زدنت را ملتفت باش! حركاتت را ملتفت باش! مواظب باش كجا مى‌روى، كجا نمى‌روى؟ حواست جمع باشد.

از بیانات عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی