اهل سفارش نیستم!

حاج باقر آقا:

در جریان خرداد ۴۲ که من باز داشت شده بودم، آقای عبادی نامی بود کاشمری که خیلی به آقاجان علاقه داشت،

به ایشان گفته بود شما اگر سفارشی به آقای کفایی بکنید فرزندتان آزاد می‌شود.

ایشان گفته بود اولادم هست، خیلی مایلم که زودتر آزاد شود. اما من اهل سفارش نیستم.

آقای عبادی همین مطلب را به آقای کفایی گفته بود.

آقای کفایی هم گفته بود بله ایشان لازم نیست تقاضا بکند و اقدام کرد.

در صورتی که فرزند یکی از آقایان مشهد هم دستگیر شده پدر بود پدر ایشان برای آزادی فرزند سفارش شدیدی کرده بود.

این جریان فکر ما را مشوش کرد!

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی