جمله‌ای که باعث شده همه مقلد میرزا عبدالهادی شوند!

حاج شیخ:

بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی جلسه‌ای در مدرسه عوضیه قوچان بود که در آن راجع به تقلید بعد از ایشان صحبت می‌شد.

یکی از حضار گفت اما میرزا عبد الهادی شیرازی از اطراف شبهه خارج است، چون ایشان نابینا است.

من گفتم مگر یکی از شرایط مرجعیت چشم داشتن است؟!

همین جمله من باعث شد که همه مردم مقلد مرحوم میرزا شوند.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی