خیال می‌کردند که من برترم!

حاج باقر آقا:

حاج آقای علمی بدون خانواده از نجف آمده بود ایران.

ایشان آدم ملایی بود، با سابقه‌ای که با آقاجان داشتند وارد بر ایشان شدند (در منزل راسته نوغان واقع در خیابان طبرسی مشهد)

فکر کنم شش ماه آن جا بودند.

ایشان اردبیلی بودند.

مسافرتی هم با ایشان به شهرستان فاروج و… داشتند.

خود اقای علمی هر جا می‌نشست می‌گفت در این مسافرت با رفتاری که حاج شیخ داشتند همه خیال می‌کردند که من علمم خیلی بالاتر از ایشان است.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی