علم موهبتی و علم اکتسابی

علم موهبتی و علم اکتسابی

مقام ولایت مطلقه موهبتى است، آن محتاج به درس خواندن نیست،.

از روز اولى که حضرت بقیه الله متولد شد، تا وقتى پدر بزرگوارش از دنیا رحلت فرمود، پنج سال ـ‌یک خورده‌اى کم و زیاد‌ـ بیشتر نبود. این علم اکتسابى نیست، در مدت پنج سال یک بچه کوچکى ـ‌به حسب ظاهر از جنبه بشرى بچه است دیگر!‌ـ این نمى‌تواند تحصیل علم بکند که به مقام امامت برسد، این ممکن نیست، بشر عادى! از جنبه‌ى بشرى دیگر! اگر بنا بشود تعلیمش کنند، به مدت پنج سال ممکن نیست بعد از پنج سال امام بشود، از اول این مقام هست.

لکن بعد از پنج سال سلطنت کبرى از نظر ظاهر منتقل به حضرت بقیه الله شده؛

چون مادامى که امامى زنده باشد، آن امام بعدى ناطق نیست؛ یعنى باید تابع امام اول باشد، همین طورى که آقا سیدالشهداء سلام الله علیه مادامى که حضرت مجتبى زنده بودند، تابع بود. این از نظر ظاهر اگر چه آن مقام را دارد، هیچ فرقى ندارد، همه‌ى آنها یک نورند، لکن از نظر ظاهر مادامى که امام قبلى زنده باشد، آن امام بعدى ـ‌ولو او هم باشد‌ـ اما باید تابع او باشد.

یک روایتى یادم آمد، آن را خدمتتان عرض بکنم،

الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنّه منظور از این روایت این است که خاتم انبیاء مى‌فرماید این دو بزرگوار دو سید شباب اهل جنت [هستند]، یعنى اینها برابرند، هر دو مثل هم هستند، هیچ فرقى بین این دو تا نیست، مگر آن فرقى که بین آن دو پسر خاله بود، حضرت عیسى و یحیى.

فرق بین حضرت عیسى و حضرت یحیى چه بود؟ این بود که حضرت یحیى تابع حضرت عیسى بود، در آنجا فرق این بود،

اینجا هم هیچ فرقى بین این دو بزرگوار نیست مگر این که آقا سیدالشهداء تابع امام حسن است.

لا فرق بینهما، هما سیدا شباب اهل الجنه، مساویان، متساویان، لا فرق بینهما الا آن فرقى که بین آن دو پسر خاله بود، که حضرت عیسى و حضرت یحیى ـ‌پسر خاله‌اند دیگر‌ـ

فرق بین آنها این بود که حضرت یحیى با این که او هم پیغمبر است مادامى که حضرت عیسى هست او تابع اوست؛ یعنى او هر چه بفرماید این هم باید همان کار را بکند، در مقابل او نباید این رأى بدهد، از طرف خدا این طورى است.

امامى تا زنده است امام بعدى باید تابع او باشد،

آن وقت آن امام قبلى از نظر ظاهر که از این دنیا رحلت فرمود؛ یعنى این لباس را که عوض کرد، منتقل به عالم دیگر شد، آن وقت نوبت مى‌رسد سلطنت به این آقاى بعدى، امام بعدى.

که سلطنت کبرى فعلا از مثل امشبى منتقل شده به حضرت بقیه الله صلوات الله علیه!

سلطنت کبرى یعنى کسى که داراى مقام علم وَلَوى، ولایتى باشد و داراى مقام قدرت باشد، آن قدرت را خدا به او عطا کرده، این سلطنت بر کل کائنات دارد،.

از بیانات عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی