از ترس عصبانی شدن از خانه بیرون آمدم!

حاج آقابزرگ:

حدود سال 27 یا 28 شمسی بود در ماه رمضان یک روز عصر که به خانه برگشتم،

دیدم باقر یکی از دفترهای مرا پاره کرده است.

چون روزه داشتم ترسیدم عصبانی شوم، بلافاصله از خانه بیرون آمدم تا کاری از روی عصبانیت انجام ندهم!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله