بیشتر مردم او را دوست داشتند!

آقاجان با مردم به گونه‌ای برخورد می‌كرد كه اكثرا او را دوست داشتند.

با هر كسی به زبان خود او و به اندازه فهم و درك او صحبت می‌كرد و همین جهت مجلس او را جذاب كرده بود!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله