تواضعی عجیب

آشیخ عبد الحسین واعظ‌ زاده:

در ماه رمضانی که جلسه‌ی با ایشان داشتیم که مرحوم شیخ جعفر محمدی نیز شرکت می‌کرد.

درس تفسیر به اسم حاج شیخ بود،

ولی ایشان به خاطر تواضع و نکته‌ای دیگر به صحبتهای من گوش می‌کرد گویا من تفسیر می‌گفتم.

خلاصه این که می‌نشست و به صحبتهای من که شاگرد ایشان بودم، گوش می‌کرد،

و گاهی در لابلای بحث به عنوان تتمیم صحبت یک جمله مفید یا هدایتی بیان می‌کرد.

ایشان به حدی به من عنایت داشت که وقتی به قوچان دعوت شد، به خاطر علاقه و نیز تواضعی که داشت برای خدا حافظی به منزل ما آمد

با آن که قاعدتا من باید خدمت ایشان می‌رفتم.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله