توکل فوق العاده

وقتی می‌خواستم برای ادامه تحصیل از قوچان به مشهد بیایم، با توجه به این که یتیمی بی کس بودم، بعضی از حاجی‌ها و اهالی روستا گفتند با این وضعیت شما، کسی نیست که خرجی شما را بدهد.

اگر بخواهی درس بخوانی برای زندگی می‌مانی. بیا همین روستا زندگی کن و به کار مشغول شو تا زندگیت تأمین بشود.

اما من به خاطر علاقه به درس تصمیم خودم را گرفته بودم و با توکل بر خدا به مشهد آمدم.

منبع: «روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Clicky آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله  
پیمایش به بالا