حفظ آبروی مردم!

حاج صادق آقا ذبیحی:

حدود سال 55 شمسی مرحوم آقاجان برای  عمل جراحی چشم به شیراز رفتند.

این سفر که حدود یک ماه طول کشید همراه با خاطراتی بود.

ایشان در اواخر عمرشان به من گفتند:

آن دکتر جراح عملش موفق نبود و درست چشم مرا عمل نکرد، ولی چون دکتر معروفی بود برای حفظ آبرویش این جهت را اظهار نکردم!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله