معنای شاهد بودن خاتم انبیاء!

إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا.

خداى عالم در اين آيه‌ى شريفه، اين آيه‌ى مباركه خطاب به خاتم انبياء مى‌فرمايد: ما تو را فرستاديم براى اين كه شاهد بر مردم باشى

إنا أرسلناك شاهدا، شاهد باشى، و مبشرا و نذيرا، براى اين كه مردم را بشارت بدهى به دار كرامت و بترسانى آنها را از عذاب قهر من،

إنا أرسلناك شاهدا، تو شاهد بر امت هستى؛ يعنى در روز قيامت من در محكمه‌ى عدل خودم شما را به عنوان شاهد احضار مى‌كنم كه شما شاهدى كه امت شما چه كردند، اطاعت كردند، اطاعت نكردند؟ چكاره بودند، چكاره نبودند؟

اين ظاهر آيه است، از آيات ديگر باز بالاتر استفاده مى‌شود، اين شاهدا اجمال دارد كه شاهد بر همين امت هستى يا شاهد بر همه‌ى عوالم هستى؟ اين سر بسته.

خیلی از آیت قرآن به طور رمز است، در آيه ديگر يك قدرى واضحتر از اين مى‌فرمايد:

فكيف اذا جئتا من كل امه بشهيد و جئنا بك علی هؤلاء شهيدا.

چطور مى‌شود روز قيامت از هر امتى يك شاهدى مى‌آوريم؟

شهيد و شاهد معنايش يكى است، اينجا شهيد به معناى اصطلاحى كسى كه كشته بشود نيست، شهيد به معناى شاهد است.

از هر امتى ما مى‌آوريم در روز قيامت يك شهيد؛ يعنى شاهدى را، پيغمبران را، اوصياى پيغمبران را براى امم گذشته، كه آنها شهادت بدهند بر امتشان.

و جئنا بك علی هؤلاء شهيدا، تو را باز ما مى‌آوريم يا رسول الله كه شاهد باز بر همه باشى!

يك نكته‌اى بايد از اينجا استفاده كرد كه پيغمبر اكرم در روز قيامت شاهد است.

معناى شاهد چيست؟ كسى را كه به شهادت مى‌خوانند بايد يك چيزى را ببيند و بداند تا شهادت بدهد.

از اين دو آيه شريفه استفاده مى‌كنيم كه خاتم انبياء بر تمام اعمال امت شاهد است، همه را مى‌داند،

اگر نداند شاهدى را كه هيچى بلد نيست به عنوان شهادت معنا ندارد، آن را شاهد مى‌آورند براى اين كه اين امت بعد از تو چه كردند، چنين كردند چنان كردند، تا كسى نداند او را شاهد قرار نمى‌دهند.

آن وقت اگر خود امت انكار بكنند خود پيغمبر بايد شهادت بدهد كه نه شما چنين كرديد چنين كرديد، اين يك مطلب كه اجمالا توى ذهنمان باشد، اين دو آيه‌ى مباركه.

حالا آيات ديگر هم هست، روايات كه الى ما شاء الله كه پيغمبر اكرم در روز قيامت شاهد است بر اين امت، بلكه بر تمام انبياء و امم ديگر، بله، بله، نترسيد!

معناى شاهد هم اين است كه همه چيز را بايد بداند، اگر نداند شاهد معنا ندارد، ديگر بيشتر از اين توضيح لازم ندارد، مختصر يك اشاره‌اى مى‌خواستم بكنم.

آن آيه شريفه و آن آيه مباركه دليل بر اين است كه خاتم انبياء علم به همه چيز دارد، علم او منحصر به علم احكام نيست و الا كسى كه جاهل باشد -العياذ بالله- او را كه شاهد نمى‌آورند. كسى كه از جايى خبر ندارد تو بيا شهادت بده! خوب نمى‌داند كه بخواهد شهادت بدهد!

از بیانات عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله