فاطمه باغ گلاب است خدامي داند!

❣️فاطمه باغ گلاب است خدامي داند
🎊فاطمه گوهرناب است خدامي داند

❣️فاطمه واژه زيباست،تعجب نكنيد
🎊كرم فاطمه درياست،تعجب نكنيد

❣️فاطمه دخترطاهاست بگويازهرا
🎊فاطمه روح تولاست بگو يازهرا
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌
❣️ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم
🎊مامور برای خدمت زهرائیم

❣️روزی که تمام خلق حیران هستند
🎊ما منتظر شفاعت زهرائیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Clicky آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله