موعظه کردن میرزای شیرازی!

از آقاى اخوان مرعشى شنیدم:

موقعى که مرجعیت میرزاى شیرازى بزرگ عظمت پیدا کرد و تقریباً منحصر به فرد شد، در جلسه ‏اى که سلام و صلوات خیلى زیاد بود، بعد از رفتن افراد، آخوند ملا فتحعلى سلطان آبادی [که اهل کرامت و معنویت بود] مى‏ آمد و میرزا را موعظه مى ‏کرد تا سمّ دنیوى این سلام و صلواتها گرفته شود..

www.zanjani.ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله