آثار وضعی خوراک بر قلب

روزی یکی از اهالی روستای خیر آباد که به نجف آمده بود، گفت من نمازهایی را که در روستا می‌خواندم با حالتر از نمازهایی است که در بالا سر حضرت امیر علیه السلام می‌خوانم.

به او گفتم شما گوشتهایی را که از قصابی می‌خرید می‌شویید؟

گفت نه.

به او سفارش کردم گه گوشتها را تطهیر کند.

پس از آن حضور قلب و حال و توجه او خوب شد.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی