چشمه دیزادیز

حاج صادق آقا:

در دیزادیز (از روستاهای اطراف قوچان) چشمه‌ای هست که ایشان آن جا وضو گرفتند.

حدود هشت سال قبل (از تاریخ نقل) اهالی گفتند:

با این که در این سالها معمولا آبهای چشمه ها کم می شود

اما هنوز آب این  چشمه کم نشده است.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی