حالا تنها شدم!

حاج شیخ اسماعیل شوشتری:

مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی بخش عمده‌ای از اوقات خود را به تنهایی به سرمی‌برد و یا مطالعه می‌کرد و یا به تفکر و اندیشه می‌پرداخت و یا نماز و قرآن و دعا می‌خواند.

روزی شخصی به نام مرحوم حاج علی حسین وارد اطاق ایشان در مدرسه فاروج می‌شود و به ایشان می‌گوید شما تنها هستید!

در جواب می‌فرماید: حال که شما آمدید تنها شدم.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله